Kungsbacka

Belysning på cykelbanor

1:51 min

Kungsbacka kommun planerar att satsa fyra miljoner kronor per år under en femårsperiod för att fler cykelvägar ska få sin första belysning.

– Våra politiker vill satsa på trygghet och säkerhet. Vi har ett antal sträckor på vårt cykelvägnät som är utan belysning. Den första som är aktuell Säröbanan mellan Kullavkk och Särö Österskog, säger Lars Björkman som är verksamhetschef på teknik och parkförvaltningen:

Under 90-talets besparingskrav valde kommunen att dra ner på gatubelysningen på befintliga vägar och när man då byggde nya gång- och cykelvägar ansåg politikerna att inte heller de vägarna borde få någon belysning. Nu ska det alltså bli ljusare på flera håll i Kungsbacka. För även om Säröbanan är först ut så är det fler vägar som kommer få sin första gatubelysning. En sträcka söderut utefter varbergsvägen och en sträcka genom skogen i Tölö kommer belysas senare i år. Och längre fram, under en femårsperiod, ska bland annat sträckor i Vallda och mellan Åsa och Frillesås få gatulampor utplacerade.