Halland

Få deltar i prostatastudier

Fler än 350 män i Halland drabbas årligen av Sveriges vanligaste cancersjukdom, prostatacancer. Men mindre än var tionde patient deltar i kliniska studier och får därmed inte del av den forskning som pågår.

Det visar en ny undersökning på uppdrag av Cancerfonden,

Undersökningen visar också att patienterna får för lite information om olika behandlingsmetoder, orsaken anges vara brist på resurser i form av både tid och pengar.