Halland

Stora skillnader i kostnad för vård

Det är stora skillnader i landstingens sjukvårdskostnader. Det visar en rapport där Region Hallands verksamhet jämförts med tio andra landsting.

I rapporten framgår bland annat att Blekinge lägger drygt 40 procent mer pengar på psykiatrisk vård per invånare än Halland.  I rapporten framgår också att Halland lägger mindre pengar per invånare på sjukvård än dom andra landstingen.


Men också att av de tio länen köper Halland mest vård från andra landsting.


Siffrorna visar också att Halland utmärker sig positivt vad gäller hjärtinfarkt där förekomsten bland kvinnor var den lägsta. När det gäller cancer däremot så är de halländska kvinnorna mer drabbade än i de andra landstingen.