Halland

Nya ålar flyttar till Halland

2:25 min

Länsstyrelsen håller just nu på med att plantera ut ålyngel i ett 40-tal halländska vattendrag. Detta för att rädda ålen undan utrotning.

 flygande reporter följde med till Åsbro vid Viskan i Derome för att se hur det gick till när ålynglen släpps ut i vattnet. Av en slump råkade klass 5 på Deromeskolan befinna sig i samma område och barnen tittade intresserat på när biträdande fiskekonsulent Tomas Lennartsson släppte ut ynglen.

– De är söta, säger Jennifer från klass fem på Deromeskolan.

Just nu pågår ett projekt för att försöka rädda den europeiska ålen. I år sätts det ut 1,7 miljoner ålyngel i sjöar och avttendrag i Skåne, Halland och Västra Götalands län. I Halland är det sammanlagt 262 000 ålyngel som placeras ut i vattendrag i framförallt norra Halland. 

– Det finns många orsaker till varför ålen gått tillbaks, man kan inte peka på en ensam orsak. Vi har byggt ut mycket av våra vattendrag med vattenkraft och det är mycket av lekålen som stryker med i turbinerna. Sen har vi givetvis en påverkan från fisket också, säger Tomas Lennartsson, biträdande länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen.

Kommer de här ålynglen överleva?

– Ja, det hoppas vi. Vi sätter dem på platser där de har störst chans att växa upp och bli lekmogna ålar som sen klarar utvandringen. Vi sätter dem nedanför första kraftverket, säger Tomas Lennartsson.