Halland

Hallandsskolor rättar för snällt

Det är stora och omfattande skillnader i hur ordinarie lärare och Skolinspektionen bedömer de nationella prov i engelska, matte och svenska som genomförs i årskurs tre, fem, nio och gymnasiet.

Det står klart efter att Skolinspektionen har kontrollrättat prov från 750 skolor för andra året i rad.

Bland andra Osbeksgymnasiet i Laholm samt Söderskolan i Falkenberg ingår i kontrollen. De utmärkte sig genom att elevens svar motsvarade ett lägre betyg än vad ursprungsrättaren bedömt i vart femte,  respektive vart fjärde prov.
De stora skillnaderna får inspektionen att ifrågasätta om proven ens bidrar till en mer likvärdig betygsättning, vilket är ett av dess huvudsakliga syften.