Halland

DO: Landtinget måste bli bättre

DO har för första gången granskat hur tio landsting lever upp till lagens krav på att arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Granskningen visar att alla tio - bland dom Hallands landsting - behöver förbättra sitt förebyggande arbete mot diskriminering.

– Det är vanligt att man i centrala dokument nämner att man vill arbeta främjande för förbättrade arbetsförhållanden. Men diskrimineringslagen kräver konkreta åtgärder i förhållande till kön, etnisk tillhörighet och religion. Så för oss räcker det inte att man säger till alla - det ska vara konkret, säger Arja Lehto, utredare på diskrimineringsombudsmannen till P4 Halland.