Kungbacka

Kommunen kartlägger ridhusen

2:06 min

Fritidsförvaltningen i Kungsbacka vill undersöka hur eftersatta de kommunala ridhusen är. En kartläggning över allt som behöver åtgärdas planeras just nu.

På Kläppakullegård, Frillesås ridklubb, hoppas Otto Graffner som är anläggningsansvarig att en liten del av kakan kommer till dem till gagn.

– Vi tycker att vi har en fin anläggning, men idag är den inte tillgänglig för alla. Vi behöver hjälp med handikappanpassning, det är ett väldigt begränsat utrymme som de kan besöka, säger han.

Det är kommunen som redan nu, innan den stundande kartläggningen konstaterar att de kommunala ridhusen behöver rustas upp. För årets budget har man avsatt 16 miljoner kronor för åtgärder under 2013 och 2014, enligt fritidshef Lars Nyström  

– Nu ska vi göra den här förstudien då vi ska beslysa ridhusens status och verksamhet utifrån olika perspektiv.

Framförallt handlar det om Alekärret - Kungsbacka Ridklubbs hus och Ledet - Nordhallands ridhus. Och förklaringen till varför det ser ut så här är att tillskillnad mot övriga kommunala anläggningar som simhall och idrottshallar så har ridklubbarna ensamma stått för det mesta - alltså skötsel, underhåll och så verksamhet.

– En ridskola är ju en gård, och många som äger och har gård betraktar det som en heltidssysselsättning - och vi har inga heltidsanställda så vi får göra allt själva, säger Otto Graffner.

– Det är ju ett av skälen till att vi lyft frågan. Det hela är ett led i att kommunen vill ha en rättvis idrott utifrån förutsättningar att bedriva verksamhet, säger Lars Nyström.