Halland

Kräver bättre lön

2:44 min

I veckan drar förhandlingarna om sjuksköterskornas löner igång i Halland - och röster inom kåren kräver påslag på 10 000 kronor. Även facket tycker det är rimligt, men tror knappast att det är möjligt.

Även facket tycker det är rimligt, men tror knappast att det är möjligt. I det nya centrala avtalet ställs stora krav på arbetsgivaren menar Gunnel Persson, Vårdförbundets ordförande i Halland.

– I avtalet står det tydligt att arbetsgivaren har det stora ansvaret för lönebildningen - och det är specialistkunskap som ska värderas. Man ska jobba strategiskt med lönefrågorna och man ska åstadkomma en önskad lönestruktur, säger hon.  

Avtalet centralt anger inga nivåer och det blir därför upp till de lokala parterna att förhandla. Halland har under många år parkerat i botten på löneligan i landet och frågan är hur facket här ska kunna påverka den situationen.

– Ja det är ju arbetsgivaren som ska tackla detta. Man måste ju kunna förklara varför löneläget är så lågt just i Halland, säger Gunnel Persson.

Sjuksköterskorna var ute i konflikt för ett par år sedan och har lyckats lyfta sig en smula i förhållande till jämförbara grupper. Men missnöjet är fortfarande stort. I en facebookgrupp, som startats i Halmstad och som fått 9 000 medlemmar på kort tid, finns krav på en lönenivå på 36 900 kronor.

– Vi tycker att vi står och stampar på samma ställe. Jag har varit färdig sjuksköterska sedan 1994 och jämförde med en ingenjör. Med samma år i yrke tjänade han 37 000, så då drog jag av en hundralapp, säger Carina Bengtsson, kommunalt anställd sjuksköterska i Halmstad, som startade gruppen.

Kravet som ställs är gott och väl 10 000 mer än vad Carina Bengtsson tjänar idag. Hon jämför sjuksköterskornas löner med ytterligare en yrkesgrupp

– En som tömmer soporna har smutstillägg och de kan ha runt 35 000 i lön. Varför ska inte jag som vårdar och ta hand om sjuka ha mer lön? Jag har sett att arbetsgivare gått ut och erbjudit 38 000 så någonstans måste det ju finnas pengar, säger hon.

Carina Bengtsson tycker att arbetsgivaren har ansvaret för lönerna, men är också kritisk till facket - i det här fallet Vårdförbundet.

– Någonstans måste man kanske byta strategi när vi inte får de högre lönerna. För vi är väldigt många som vill ha högre lön.

Medellönen bland regionanställda sjuksköterskor i Halland är 26 000 kronor och Gunnel Persson på Vårdförbundet håller med facebookgruppen om att cirka 37 000 kronor är en mer rimlig nivå.

– Det önskar jag att varje medlem som inte är chef skulle ha. Men jag tror inte vi kommer upp i de löneökningarna efter årets löneöversyn, säger Gunnel Persson, ordförande för Vårdförbundet i Halland.