Laholm

Lägenheter på gång i Våxtorp

Laholms kommun vill att det byggs lägenheter i Våxtorp. Det är gamla Lantmännens tomt i centrala Våxtorp som kommunen vill ha nya hus på.

Kommunen äger tomten, och de byggnader som finns där idag ska rivas. Kommunen efterlyser nu byggföretag som vill bygga flerbostadshus, med i första hand hyreslägenheter.

Den detaljplan som idag gäller för gamla Lantmännen i Våxtorp tillåter bostadshus och handel i två våningar, men detaljplanen är gammal och behöver förmodligen ändras.