Halmstad

Nya bostäder planeras

Lyngåkra, i utkanten av Harplinge, och Getinge ska utvecklas tycker Halmstads kommuns samhällsbyggnadsutskott.

I Getinge vill politikerna se nya bostäder, en förskola och industrilokaler i Getinge centrum och industriområde, och för Harplinge föreslås en förskoletomt och 17-20 tomter för bostäder i Lyngåkra.