Halmstad

Direktiven ska bli tydligare inom äldreomsorgen

0:49 min

På Tylöhus hålls just nu Tylösandsveckan där barn- och äldreministern Maria Larsson medverkar. Hennes främsta budskap är att direktiven för villkoren för de äldre måste bli tydligare.  

Maria Larssons inledningstal för äldreomsorgsdagen handlade bland annat om hur viktigt dokumentet, om villkoren för våra äldre som socialdepartementet plockat fram, är för kommunen och dess anställda.

– Kan man få komma ut och få gå en promenad, och hur ofta då? Så konkret ska det här dokumentet vara. Det här tror jag är ett viktigt instrument för att öka tilliten, säger Maria Larsson

Under Tylösandsveckan samlas en blandning av olika områden inom den offentliga sektorn, som integration, äldreomsorg och projektledning, för att ha konferenser i utbildningssyfte. Under veckan deltar även några ministrar och berättar om sitt enskilda område för publiken, något som barn - och äldreminister Maria Larsson ser positivt på.

– Jag får möjlighet att vara här och berätta om nya saker som vi gör på äldreomsorgens område. Jag kunde till exempel berätta om att vi har ett omvårdnadslyft för de anställda i äldreomsorgen, som undersköterskor och vårdbiträden, som nu får möjlighet till ett kompetenslyft.