Varberg

Tar emot fler flyktingbarn

Varberg kommer att ta emot dubbelt så många ensamkommande flyktingbarn. Idag tar kommunen emot sex barn, men efter en motion från vänsterpartisten Hans Abbas klubbades det igår i kommunfullmäktige att dubbla mottagandet till tolv.

Nu har socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden och Varbergs Bostad fått i uppdrag att se till att det bland annat finns bostäder så att ett mottagande blir möjligt.