Halmstad

Almsjukan har drabbat unik allé

Den gamla dubbelallén med almar vid Vrangelsro utanför Halmstad har drabbats av almsjuka vilket lett till träden har vissnat ner.

Länsstyrelsen ger nu markägaren tillstånd att avverka träden som blivit en fara för trafiken och personer som vistas på vägen. Sammanlagt är det 27 träd. Ett villkor för att ta ner träden är att några av de grova och ihålliga träden läggs på ett ställe i naturen för att gynna vissa insekter och fåglar.