Sjukhuset i Varberg

Överviktskirurgin försvann med Zilling

1:38 min

Just nu utförs inga operationer i magsäcken på personer som lider av övervikt på sjukhuset i Varberg. Det finns nämligen ingen som kan utföra operationerna efter att Thomas Zilling slutat under dramatiska omständigheter.

– Det finns ett stort behov av operationerna, säger Kicki Reifeldt som är arbetsterapeut och sektionschef på hjälpmedelsinstitutet i Göteborg

– Man räknar med att de här operationerna kommer öka drastiskt de närmaste åren, säger hon.

I Halland finns uppskattningsvis mellan 120 och 160 patienter om året som är i behov av magsäckskirurgi. Tidigare har sjukhuset i Varberg kunnat operera kring hälften av dem. Men det senaste året har det varit låg bemanning på området överviktskirurgi, och sedan kirurgen Thomas Zilling slutade är bemanningen noll. Det betyder att Region Halland under det närmaste året får skicka de patienter som behöver överviktskirurgi till andra län, säger sjukhuschefen Anders Dybjer.

Och det var inte riktigt som planerat. För tanken var ju tvärtom att patienter skulle komma från andra län för operationer i Varberg.

– I dagsläget är det så att vi får vända oss till andra, säger Anders Dybjer.