Halmstad

Kritiserad skogsavverkning får vänta

Den omstridda skötselplan som enligt en lokal proteströrelse hotar den så kallade Trollskogen i Haverdals naturreservat  skjuts på framtiden.

Det löftet fick företrädare för de ungefär 7000 personer som protesterat mot att man skall hugga ned skog och bilda stora ytor med sandfält och hed i naturreservatet vid ett möte med länsstyrelsen i dag.

– Tidigast nästa år tar man beslut om skötselplanen var beskedet vi fick. Först ska frågan behandlas i en samrådsgrupp som vi har bildat i dag, berättar Gösta Ivansson, en av de som protesterar mot planerna.

I samrådsgrippen ingår också länsstyrelsen som enligt Ivansson uppenbart sökte dialog vid dagens möte ute i reservatet.

– Nu känns det positivt och hoppfullt, säger Gösta Ivansson.