Halland

Fler väljer privata vårdcentraler

Fler halläningar väljer att att gå från regionens vårdcentraler till privata mottagningar.

När vårdvalsreformen infördes för fyra år var ungefär sju av tio listade hos någon av de offentliga vårdcentralerna är. idag är den siffran nere i sex av tio. I Falkenberg, Varberg och Kungsbacka har flest gått över till privata vårdcentraler. I Laholm har strömmen de senaste året gått åt det motsatta hållet, enligt Hallands Nyheter.