Hylte

Felsortering av asbest polisanmäld

Hylte kommun har gjort en polisanmälan sedan någon lämnat takpannor av asbest i en behållare avsedd för sten och betong på återvinningscentralen.

Man har också anmält tillbudet som inträffade den 21 april till Arbetsmiljöverket. Vem som lämnat takpannorna är okänt.

Nu ska skyltar sättas upp som klart visar var man får och inte får lägga asbest på återvinningscentralen i Hylte.