Kungsbacka

Hotade ödlor omhändertagna

Just nu sitter 30 sandödlor som bara häromdagen levde i ett naturreservat i Kungsbacka i ett klimatrum på Göteborgs universitet och undrar vad som hände - får man förmoda.

Trots att ödlorna är fridlysta och att man inte får störa djurlivet i reservat, så har ödlorna infångats i området Asketunnan och flyttats till klimatrummet i Göteborg med myndigheternas godkännande.

Orsaken är att ödlorna tillfälligt behöver skyddas från kråkor och skator, som specialiserat sig på att äta just de här ödlorna. Medan de väntar i klimatrummet ska de glupska fåglarna skyddsjagas.

Omkring den 9 juni tror man att sandödlorna kan släppas tillbaka i reservatet.