Varberg

Nytt aggregat tål jordbävning

Ett nytt fast och jordbävningssäkert reservkraftsaggregat för reaktor tre och fyra på Ringhals ska byggas. Det ersätter det flyttbara aggregat som finns idag.

Det nya diesel-aggregatet byggs i armerad betong och kan stå emot jordbävning, extrema väderförhållanden, brand och kollission med till exempel ett flygplan.

I byggnaden ska det finnas en oljetank på 22 kubikmeter. Hela komplexet blir invallat, så att hela oljevolymen kan fångas upp vid ett eventuellt läckage. Detta enligt en anmälan av pågående arbeten på Ringhals till länsstyrelsen.