Halmstad & Co

Revisorerna hittade inga större fel

Det finns inga systematiska fel i det kommunala bolaget Halmstad & Co:s sätt att sköta pengar och representation. Det konstaterar revisorerna, som efter P4 Hallands granskning fick i uppdrag att se över bolagets rutiner.

Men helt prickfritt är inte protokollet. Revisorerna säger att man hittar enstaka tillfällen då bokföring, privata utlägg och måltidskostnader hanterats på mindre bra sätt, och Halmstad & Co borde sluta att samla intern- och extern representation på samma konton.

Däremot har man inte funnit några rutinmässiga, systematiska fel.

När det gäller hur Halmstad & Co sköter sina faktureringar konstaterar revisorerna att detta sköts manuellt.

"Rutin bedöms finnas för att samtliga belopp enligt avtal blir fakturerade", skriver revisorerna, men med brasklappen att antagandet kontrolleras när projekten är klara och redovisas.

Slutsatsen efter revisorernas rapport blir att den kritik som kom efter P4 Hallands granskning handlar om Halmstad & Co vd Johan F Lundberg - och inte det kommunala bolagets rutiner. Det gällde bland annat alkohol på representation och hyra av Halmstad teater.

Detta har tidigare kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf, gett uttryck för.