Oskarström

Protesbrist stoppade operation

Spenshults sjukhus i Oskarström lex Maria-anmäler att man tvingats skjuta på en operation för att man inte hade tillgång till den protes som krävdes för ingreppet.

 Patienten var redan bedövad när personalen upptäckte att de proteser som behövdes för operationen inte fanns på sjukhuset. Enheten har ändrat sina rutiner efter händelsen, enligt anmälan till Socialstyrelsen.