Halmstad

Rivningen avbruten - mer asbest hittat

Osäkerhet kring hur mycket asbest som fortfarande kan finnas kvar i gamla sporthallen i Halmstad stoppar nu fortsatt rivning på måndag.

– Det blir inte någon fortsatt rivning förrän jag har rett ut vad som ligger bakom ett samtal från den miljökonsult som anlitats, säger entreprenadchefen Johan Svenningsson på Swelans säger till P4 Halland.

I samtalet, som gick till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor häromdagen, berättade miljökonsulten att man hittat asbest vid provtagning av lister, men att dessa inte blivit bortmonterade. De hade lagts tillsammans med annat rivningsmaterial och konsulten ville veta hur det blandade avfallet nu ska hanteras.

– Det här är mycket allvarligt, säger entreprenadchefen Johan Svenningsson.

Även om asbesthalten ska vara under 1 procent - som är gränsen ur arbetsmiljösynpunkt - så vill Svenningsson med hänsyn till sina anställda inte fortsätta rivningen förrän han fått klarhet i de nya asbestfynden.

Han hävdar att Swleans anställda hela tiden hittat mycket mer asbest i idrottshallen än vad konsulten sagt, och att man lagt ner omkring en miljon kronor på sanering hittills.

Frågan till miljö- och hälsokontoret om allmänheten löper några risker - i går fälldes ju taket med ett stort dammoln som följd - säger man sig inte kunna besvara.

– Det är entreprenörens ansvar, säger Lotta Schurman på Miljö och hälsa.