Halland

Tjänstefel av polis

En förundersökning om tjänstefel har inletts mot en polis och en polisanställd i Halland enligt handlingar från åklagarmyndigheten

Den polisanställda ska ha framställt falska eller osanna handlingar, och polisen ska ha använt polisbilen på ett olämpligt sätt.

Åklagarmyndighetens enhet för polismål har påbörjat en förundersökning om de eventuella brotten som inträffat i Halland i början av maj månad.