Halland

Krismöte om sjukhusens dåliga ekonomi

Hallands sjukhus fortsätter att blöda ekonomiskt. Nu ska poltikerna ha ett krismöte i juni för att se vad som måste göras.

– Varje rapport som vi har fått har gått åt fel håll. Det är därför vi måste få till en ordentlig analys och se vilka åtgärder man kan vidta, säger Mats Eriksson ordförande i hälso och sjukvårdsstyrelsen i Region Halland.

Var finns de största minusen om man ser till respektive sjukhus?

– Det är fortfarande Varberg som prognostiserar störst minus. Sedan Halmstad och sedan Kungsbacka.

Den senste tidens turbulens i Varberg. Hur mycket har den påverkat tror du?

– Det hara säkert påverkat men det är viktigt att vi får in hela analysen så vi får veta var det sitter någonstans.

Hur mycket pengar är det i förhållande till budget?

– Man prognostiserar minus 90 miljoner.

Hur allvarligt är det?

– Det är allvarligt. Regionen som helhet har en tight ekonomi. Och om sjukvården går back så går som regel landstinget back i och med att det är den dominerande delen av regionens ekonomi.