Halmstad

Nya diskussioner om Slottsmöllan

1:45 min

De som bor nära Slottsmöllan i Halmstad är oroliga för vad som ska hända med det gamla tegelbruksområdet vid stans norra infart, sen Miljöpartiet stoppat planerna på nya bostäder och ett nytt affärsområde. Miljöpartiets Tove Bergman tycker att oron för att områdets industrikaraktär i stället förstärks, är överdriven.

På kommunstyrelsens möte i förra veckan gick Miljöpartiet emot planerna på bostäder och mindre butiker i området och fick stöd från Socialdemokraterna. Det har lett till att grannar till Slottsmöllan är rädda för att områdets industrikaraktär istället förstärks.

Centerpartiets Henrik Oretorp är ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet och säger att han räknar med nya diskussioner med Jan Widiksson, som äger marken, under hösten:

--I vilket fall som helst ska det bli ett klarläggande till medborgarna om vad som händer nästa halvår.

Miljöpartiets Tove Bergman har både vänt sig mot att bygga bostäder nära en stor väg och ett nytt stadsdelscentrum på Slottsmöllan. Hon tycker istället att handel ska etableras där folk redan bor. Dom föreslagna 180 nya bostäderna skapar inte tillräckligt behov.

Och Tove Bergman anser att grannarna är överdrivet oroliga för att det ska bli en industrietablering istället för bostäder och handel:

--Planförslaget skulle innebära att 1 900 fordon till och från området per dygn, och den påverkan vore i så fall en större störning för de boende.