LANTBRUK

Felaktiga analyser gjorde korna feta

1:37 min

Feta kor och för höga foderkostnader, det har blivit följden av felaktiga foderanalyser som drabbat hundratals lantbrukare i Sverige. Men trots att analysföretaget erkänt sitt misstag har det hittills vägrat ersätta lantbrukarna.

Lars Alexandersson i Hulared och 1000-tals andra lantbrukare i Sverige skickar varje år det ensilage som de matar korna med på analys för att bestämma dess näringsvärde, och utifrån analyssvaren beräknar man sedan mängden på det dyrare kraftfoder som används som komplement. Förra året gjorde dock analysföretaget Eurofins Food & Argo fel, och beräknade näringsvärdet i ensilaget alldeles för lågt.

– Korna la lite för mycket på hullet, säger rådgivaren Anders Bengtsson. Det borde de inte gjort om fodret var i balans. Därför förstod vi att ensilaget var bättre än vad analysen visade.

Den felaktiga analysen innebar att 100-tals lantbrukare gav för mycket kraftfoder för att täcka upp, något som gjorde att korna blev feta och även riskerade komplikationer som exempelvis kalvningsförlamning, och dessutom ökade foderkostnaderna för bönderna i onödan. För Lars Alexandersson blev det minst 10 000 kronor extra.

Först efter över ett halvår korrigerade analysföretaget näringsvärdena. Och trots att de själva medgett sitt misstag, har de hittills vägrat ersätta drabbade lantbrukare för de ökade foderkostnaderna och riskerna som korna utsatts för.

Något som upprör Anders Bengtsson och Lars Alexandersson.

--  Misstag kan ju alla göra men som de har skött det här med ersättningen är mycket dåligt, säger Lars Alexandersson.

– Har man gjort fel måste man ta konsekvenserna av det, säger Anders Bengtsson.

P4 Sjuhärad har sökt analysföretaget Eurofins Food & Argo för en kommentar utan att lyckas.