Halmstad

Ingen upphandling när Stena får sköta nya tippen

Det blir det privatägda företaget Stena Recycling som ska driva den nya soptippen i Kistinge i Halmstad, och alltså inte det kommunala renhållningsbolaget Hem eller kommunen själva.

Det kommer heller inte att göras någon upphandling om vem som ska driva återvinningsanläggingen, utan kommunstyrelsen har redan bestämt att uppdraget ska gå till Stena.

Kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf, säger till Hallandsposten att Stena är en aktör som har en dokumenterad erfarenhet av sådan här verksamhet.