Falkenberg

Växjökolonin ska bort

1:03 min

Den så kallade Växjökolonin på Grimsholmen, det vill säga den gamla barnkoloni som Växjö kommun drev, ska omvandlas till villor.

Hur det ska bli kan man nu se på ett förslag till detaljplan som ställs ut på Falkenbergs kommun. Åtta villor planeras att byggas på fastigheten.

Företaget Marstenen AB köpte fastigheten för några år sedan.

– Vi tycker att det ligger väldigt vackert och så ska vi försöka göra något fint, för idag står det bara de gamla barackerna som finns kvar sen Växjökolonin, säger delägare Kent Gustafsson.

Vad kommer att hända med barackerna?

– De kommer rivas.

Växjö kommun började driva verksamhet på Grimsholmen 1929, och fram till 2003 hade man där en sommarkoloni med bland annat lägerskola för skolbarn från Växjö. För några år sedan köpte Marstenen AB fastigheten men byggnaderna har stått övergivna och många har undrat vad som skulle hända. Grimsholmen är ett av Falkenbergs kommuns mest attraktiva områden, och ligger alldeles vid havet. Nu är alltså planen att det ska bli åtta villor i området. När det kan bli verklighet beror på vad allmänheten kommer att tycka till om det förslag till detaljplan som just nu finns som utställning på stadshuset i Falkenberg.