Varberg

Färre förskolor i sommar

Under sommaren samordnas förskoleverksamheten i Varbergs kommun och endast nio förskolor håller öppet hela sommaren. Anledningen är att färre barn är i behov av omsorg och personalen ska ha sin semester.

För föräldrar som har barn på en förskola som har stängt under sommaren men ändå behöver plats hänvisas man alltså till någon av kommunens nio sommaröppna förskolor.