KUNGSBACKA

Kungsbacka kommun får kritik

Socialstyrelsen är kritisk till att Kungsbacka kommun inte inledde en utredning tidigare när anhöriga uttryckt oro över en kvinna med alkoholproblem, och konstaterar att det funnits allvarliga brister i handläggningen. Kvinnan hann avlida under tiden utredningen pågick.

Enligt Socialstyrelsen hade kommunen haft kännedom om kvinnans omfattande missbruk sedan tidigare. Kommunen måste redovisa de åtgärder som vidtagits för att åtgärda bristerna senast den 30 september.