FALKENBERG

Ny friskola i Falkenberg

Friskolekoncernen Karl-Oskar Utbildning får nu tillstånd av Skolinspektionen att starta förskola, grundskola och fritidshem i Falkenberg. Totalt får man tillstånd att bedriva verksamhet för 450 elever.

Koncernen planerar tillsammans med en fastighetsägare att bygga nya lokaler för undervisningen på en tomt strax utanför centrum. Det är ännu inte klart när skolan ska börja ta emot elever, men utbildningen får starta tidigast efter den 30:e juni nästa år.