Halmstad

Nytt energikontor vid Flygstaden

Halmstads Miljö och Energi AB (HEM) vill flytta sin elnätsverksamhet till  ett nytt ställe i kommunen. Av fyra alternativ bedöms en tomt som ligger söder om Karlsrovägen och i Flygstadens östra del som mest lämplig av HEM. Nu får samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för ändamålet. HEM har idag sitt huvudkontor på Gamle Tullsområdet.