Halland

Mårdhund observerad nära länsgränsen

1:23 min

Mårdhunden håller på att etablera sig i Västsverige. En föga välkommen tillökning i faunan, eftersom den hotar andra djurarter och sprider farlig smitta. För andra gången på ett år har mårdhunden nu observerats på gränsen mellan Halland och Sjuhärad,

Tommy Berglund, en av länsstyrelsens rovdjursspårare i Sjuhärad berättar:

– Det råder inga tvivel om att det är en mårdhund, säger han.

Nu är risken stor att mårdhunden snabbt sprider sig.

– Sannolikheten är stor, säger Tommy Berglund.

– Med rävar har man fyra till åtta rävar per tusen hektar, men om det blir som i Finland handlar det kanske om 300 på samma yta.

– Vi måste nu få reda så mycket observationer som möjligt om var vi kan hitta de här mårdhundarna. Det låter inte trevligt att säga så, men här gäller alltså utrotning, säger Tommy Berglund - en av Länsstyrelsens rovdjursspårare i Sjuhärad.

Mårdhunden finns normalt sett i Asien, men har vandrat till Finland och förekommer i Norr- och Västerbotten.

Mårdhunden har inga naturliga fiender och skulle därför kunna öka i antal på kort tid, något som skulle hota andra arter som mårdhunden äter - bland annat fåglar och groddjur. Men de skulle också kunna bli effektiva smittbärare av rävens dvärgbandmask och rabies.

Djuret är så oönskat att ett särskild mårdhundsgrupp jobbar med att hålla nere stammen i Sverige.