FALKENBERG

Handikappomsorgen privatiseras

Falkenbergs kommun lägger ut fler verksamheter inom handikappomsorgen på entreprenad. Det beslutades socialnämnden idag.

Stora delar av handikappomsorgen i Falkenbergs kommun har redan lagts ut på entrepenad och nu fortsätter kommunen alltså sitt arbete med privatisering. Privatiseringen rör också äldreomsorgen och privat assistans.

Inom en månad räknar man med att bestämma vilka verksamheter och hur stor procentsats som ska ut på entreprenad i Falkenbergs kommun.