Halland

Stora besparingar på sjukhusen

Hallands Sjukhus ska minska sina kostnader med 102 miljoner nästa år. Det föreslår sjukhuschefen Anders Dybjer.

Budgeten har visat röda siffror länge och trots olika beslut för att få ekonomin i balans har underskottet bara blivit större. Totalt är underskottet 165 miljoner kronor i sjukhusens kärnverksamhet.

Dels beror de på att mer vård har getts på sjukhusen och det kostar pengar. Dels har många kostnader blivit större än vad som planerats i budgeten.

Det har inte heller gått att bli så mycket mera effektiv inom de opererande verksamheterna på sjukhusen i Varberg och Halmstad, som man tidigare hade satt som besparingsmål. 

Det är alltså svårt att få sjukhusens ekonomi i balans. Och sjukhuschefen Anders Dybjer anser att det behövs hårdare nypor. Alla verksamheter ska bära sin del av bördan av att spara.

Både den direkta sjukhusvården och de delar som handlar om läkemedel, material och röntgendiagnostik. Dessutom måste kostnaderna för personal minskas och därmed bemanningen på sjukhusen.

För att det ska fungera att spara så mycket som 102 miljoner kronor, förutsätter det att organisationen, vården och arbetsfördelningen förändras, förbättras och effektiviseras.

I november tas beslutet om hur de olika avdelningarna skall kunna spara 102 miljoner under 2012 - för att skapa den ekonomiska balans som så länge saknats på Hallands Sjukhus.