Halland

Reträtt om handikappförvaltning

1:40 min

Handikappverksamheten i Halland kommer inte att splittras upp. Reaktionerna på sjukhusledningens besparingsförslag har gjort att den borgerliga alliansen i sjukhusens driftnämnder inte ställer sig bakom förslaget, som skulle dela upp den idag samlade handikappförvaltningen på sex kvarvarande verksamhetsområden

Enligt Bo-Gunnar Åkesson, moderat ordförande i driftnämnden i Varberg, är skälen vårdideologiska: Handikappade ska inte ses som sjuka, vilket varit ett huvudargument från de 45 handikapporganisationerna i Halland.

Bo-Gunnar Åkesson säger att man kan lösa en del av sparbetinget, för handikappförvaltningen, 5 miljoner kronor i förslaget, genom att justera ner det överskott som verksamheten gått med i flera år.