Halland

Klimatförändringen bra för vissa grödor

1:51 min

Översvämmade åkrar, ruttnande potatis och spannmål är något vi får räkna med i framtiden som följd av klimatförändringen. Men förändringarna är inte bara av ondo.

Det finns grödor som tjänar på en längre växtsäsong, säger Sara Bergström-Nilsson, miljörådgivare vid Hushållningssällskapet i Halland.

– Inte minst på sockerbetor och majs ser man att de är vinnargrödor. Majsodlingen har ju nästan exploderat i Halland. Det har blivit mycket större arealer. Dels har sortvalet förändrats men även klimatet har anpassats så att det passar majsen.

Vi människor tycker väl om när det blir tropiskt varma nätter - men för djuren blir det en påfrestning.

– Framför allt för en högproducerande ko. Matsmältningen genererar värme, och då reglerar de sin kroppstemperatur genom att äta mindre. Man ser direkt att de tappar i mjölproduktion under varma dagar, säger Emelie Oskarsson vid Växa Sverige.

När det kommer så mycket regn som det gjort den senaste tiden ökar kraven på dränering av åkrarna och rensade diken. Men ett annat nytt fenomen som man borde räknas in är de nya shopping- och industriområdena som växer upp i åkerlandskapet - och skapar nya stora asfaltytor.

– Allt vatten som regnar ner på asfaltytorna och som leds ut i bäckarna och åarna kommer oerhört snabbt dit. Det är inte alltid det hjälper att lantbrukarna har varit duktiga och rensat och dränerat, säger Sara Bergström-Nilsson och fortsätter.

– Jag tycker att samhället måste ta ansvar. Det här är en miljökonsekvens som jag inte tror att man har beaktat när man bygger de här stora shoppingcentrarna. Man borde ha ett buffertsystem för det vattnet som uppstår där.