Halmstad

Brister i Halmstads skolor

1:37 min

Det finns brister inom särskolan och fritids i Halmstad. Många elever klarar fortfarande inte målen om godkända betyg inom grundskolan. Skolinspektionen redovisar idag sin rapport om skolan i Halmstad.

– Generellt och totalt sett är det en kommun som satsar på utbildning, säger Ebba Swartz på skolinspektionen som på hela taget ger Halmstad ett godkänt betyg.

Skolinspektionen har gått igenom allt från förskolan upp till vuxenutbildningen i Halmstad under våren. Även om Halmstad som helhet får ett gott betyg så finns det saker som måste förbättras. Framförallt den utbildning som ges till barn som behöver särskilt stöd.

– Här behöver man förbättra mottagandet i särskola så att det sker på ett rättssäkert sätt. Det handlar om hur man fattar beslut när det gäller särskild undervisning och anpassad studiegång, säger Ebba Swartz.

– Så man kan säga att den delen som handlar som barn som har behov av särskilda insatser på något sätt där behöver man följa upp ordentligt och se hur det fungerar och sedan sätta in åtgärder så att det blir på ett rättssäkert sätt för eleverna.

På fritids ser skolinspektionen brister i hur äldre barn inte har den meningsfulla fritid de har rätt till.

Det är samma verksamhet för de äldre barnen mellan 9 och 12 år som för dem som är 5 år och många slutar också fritids redan i årskurs tre.

Går vi upp lite i åldrarna och tittar på hur det ser ut för högstadieeleverna så är det fortfarande många som inte klarar godkänt i alla ämnen när de går ur nian. Här ger Ebba Swartz Halmstadskolorna icke godkänt.

– Här borde Halmstad kunna prestera bättre. Det är ju att cirka 80 procent i grundskolan når alla ämnen i årskurs nio och där är det en stor variation mellan skolor, på någon skola är det bara 73 procent av eleverna. Här behöver man fundera på vad det här beror på och vilka åtgärder som behövs, säger Ebba Swartz vid skolinspektionen

På barn och ungdomsförvaltningen i Halmstad menar förvaltningschefen Margaretha Perborg att man redan jobbar med insatser för barn som behöver särskild undervisning och anpassad studiegång.

 – Vi har redan tagit fram en gemensam rutin för hela förvaltningen vad gäller åtgärdsprogram och den ska alla skolor använda och den är kvalitetssäkrad enligt den nya skollagen, säger hon.

– Rättssäkerheten för eleverna har skärpts betydligt i den nya skollagen och vi har anpassat rutinen för åtgärdsprogrammet efter det, säger Margaretha Perborg.