Halland

Brist på neurologer

1:59 min

Det är brist på neurologer i Halland och problemet blir större i framtiden. Medelåldern är hög bland läkarna och det är svårt att rekrytera nya.

– Vi kommer ju inte in i samhället utan vi blit utkastade på så vis att vi inte får den hjälp och stöd som vi är beroende av, säger Ingalill Hallgren som är ordförande för NHR i Halland.

Till en neurolog går patienter med nervsjukdomar som till exempel MS, Parkinsson eller epilepsi. Enligt siffror som NHR, neurologiskt handikappades riksförbund, tagit fram så är medelåldern bland neurologer hög, pensionsåldern är nära och problemet med att rekrytera nya kommer att växa. Bristen på neurologer är ett faktum på sjukhusen i både Varberg och Halmstad.

– Tyvärr är der så att vi inte har så många neurolger som vi önskar. Just nu finns det tre neurologer och en deltidsanställd läkare, säger Klas Lagerstedt som är överäkare vid medicinkliniken i Halmstad. Under sommaren märktes kön till en neurolog allra mest.

– Jag tror att det är vikyigt att vi får en tillräcklig rekrytering av underläkare till Hallands sjukhus så att vi kan binda blivande specialister.

Under sommaren märktes kön till en neurolog allra mest. Då var det många som fick vänta längre än 60 dar på en neurolog och som situationen ser ut  nu så händer det att patienter får bege sig till andra län för sjukvård.