Halmstad

Arkeologisk undersökning i Getinge

Det måste göras en arkeologisk undersökning i getinge av det markområde där Halmstad kommun vill planera för ett centrum- och verksamhetsområde. Det har Länsstyrelsen beslutat.

Området, kallat Getinge-Brogård, ligger nära den plats där E6 går över järnvägen, Markerna runt Getinge har många fornlämningar och när vägen och järnvägen byggdes ut, förbi Getinge hittade man rester av gamla boplatser. Därför måste det nu aktuella området undersökas innan Länsstyrelsen kan ta ställning till det fortsatta planerandet för Getinge-Brogård.