Halmstad

Ingen kameraövervakning för Holms GK

Inte heller Förvaltningsrätten ger Holms golfklubb tillstånd att kameraövervaka sin parkeringsplats. Golfklubben har sökt tillstånd för kameraövervakning efter sabotage mot greenerna, inbrott och skadegörelse på parkerade bilar.

Liksom länsstyrelsen anser Förvaltningsrätten att skälen inte är tillräckliga för kameraövervakning, i förhållanden till vikten av den enskildes integritet. Andra säkerhetsåtgärder bör i stället komma ifråga enligt rätten.