Sverige

Butiker rånas flera gånger

Höst och vinter är högsäsong för butiksrån. Mest utsatta är de som har öppet kvällstid och där personalen jobbar ensam. Störst är risken för butiker som redan blivit rånade tidigare. Det visar färska siffror från BRÅ - Brottförebyggande Rådet.

– Det var inte jag själv utan det var personal här som blev utsatta en kväll och blev hotad med kniv vid detta tillfället då, säger Ulf Ekehed säljchef på en OKQ8 mack i Halmstad där personalen blev rånad för ett par år sedan.

– Det är alltid lika otäckt när detta händer, för det är en chock för personalen och det är bara att lyssna på dem och göra vad de säger.

Vad tänker ni om ert vardagliga arbete om riskerna för rån?

– Det finns ju alltid med i bilden, det är ju inget man går och tänker på utan det gäller ju bara att ha rutiner för rånrisk och överfallslarm och samtala med varandra om hur man gör vid ett rån.

Den här statistiken som BRÅ har tagit fram om att risken är större att bli utsatt för ett rån om man blivit det tidigare, vad tänker du om framtiden när du hör det?

– Det är ganska sant att risken finns, beroende på läget där butiken finns till hands. Vi har under mina år här varit utsatta för två rån och ett försök.