Politikerpensioner

SKL ser över regler om politikerpensioner

1:54 min

Sveriges Kommuner- och landsting, SKL, överväger efter Sveriges Radios granskning att göra en översyn av reglerna för kommun- och landstingspolitikers visstidspensioner.

I Laholm har Laholmspartiets Bertil Johansson dock drivit frågan om förändringen tidigare. Förra året motionerade han om det i kommunfullmäktige där.

– Givetvis är alla partier väldigt frustrerade och vill avslå den så fort som möjligt, men problemet är ju det, som jag ser det, att vi ska behandlas efter samma mall som alla andra, säger Bertil Johansson.

Idag följer alla kommuner och regionen här i Halland SKLs rekommendationer om pension för politiker som sysslat med politik mer än 40 procent och som fyllt 50 år, men inte 65 och som lämnat ett förtroendeuppdrag, men med vissa lokala avvikelser. Det som skiljer sig är bland annat hur mycket man får tjäna vid sidan av samtidigt som får den här pensionen. Laholm är generösast och tillåter en sidoinkomst på närmare 130 000 kronor om året - innan pensionen dras ned.

– Jag tycker att detta är fullkomligt fel. När man slutar som politiker så är det ett engångsbelopp på runt ett basbelopp som ska komma och sedan är det arbetsförmedlingen som gäller, inget annat, det är min uppfattning.

– Jag tänker givetvis att driva frågan vidare för att jag vill att vi inför nästa mandatperiod i Laholm ska ändra systemet. Det kan inte vara rimligt att man sitter och beviljar sig själv, det är det som är det allvarliga, att politiker sitter och beviljar pensioner för andra politiker. Det drabbar en själv också, ju bättre förmån man kan få för sig själv, ju bättre är det, säger Bertil Johansson i Laholmspartiet.

De här rekommendationerna från SKLs håll kan alltså komma att ändras, Ingela Gardner Sundström, ordförande förhandlingsdelegationen, säger att det nya tider och till dom ska också politikerna anpassas.

– Dels så finns det en mycket starkare betoning idag på arbetslinjen. Vi ska komma ihåg att så sent som 2001 så pensionerade stora grupper ut från arbetsmarknaden i olika former av förtidspensioner, så att tänkande var ju ett helt annat då än vad det är idag. Även politiker måste ju leva i tiden så att säga, säger Ingela Gardner Sundström på SKL.