Varberg

Elever på Varbergsskola får inte tillräcklig undervisning

Skolinspektionen ska nu granska Varbergs praktiska gymnasiums energiprogram. Bakgrunden är en anmälan om att skolan brister kraftigt i undervisningen.

Eleverna i tredje årskursen har två tredjedelar av undervisningen kvar som ska hinnas med på ett år.


Anmälaren skriver också att situationen känns hopplös eftersom skolan haft tre olika rektorer de senaste två åren.