Kungsbacka

Äldre vill åka gratis buss

1:39 min

Många pensionärer i Kungsbacka tycker det är fel att kommunens pensionärsråd avvecklats. Och flera tycker det ska vara gratis för äldre att åka buss på dagen.

– När vi inte längre orkar gå så långt borde vi få åka gratis på dagtid. Det får man göra i Göteborg, säger Marta-Rosa Andersso som  var en av dem 700 som var på Seniordagen i Kungsbacka på söndagen.

Både i Göteborg  och Halmstad är det alltså gratis för äldre att åka kollektivt under dagtid och delar av helgen. Under  seniordagen i Kungsbacka var det många som efterfrågade just detta. Men Marianne Kierkemann(M) ordförande i äldreomsorgsnämnden  säger att frågan inte är prioriterad i nuläget.

– Det finns andra grupper som till exempel ensamstående mammor aom inte heller har så god ekonomi som också i så fall skulle vilje åka gratis. Var ska man dra gränsen?

Socialdemokraterna däremot förespråkar kostnadsfria bussturer för äldre.

– Det är ju en folkhäslofråga att äldre kan få åka gratis under dagtid. Det gör att man kan ta sig ut och och ha sociala kontakter, sägerr Maud Lanne som sitter i äldreomsorgsnämnden.

Tidigare förekom också kontinuerliga möten mellan politiker och pensionärsorganisationer i Kungabacka  under namnet Kommunala pensionärsrådet. Men rådet har nu avvecklats och ersatts av det bredare projektet invånardialog . Något som pensionärerna inte gillar.

– Jag har förståelse för det, säger Marianne Kierkemann.

– Jag är ingen anhängare av ta bort pensionsärsrådet. Det är ett bra forum och ge och få information.