Halland

Ännu fler naturreservat

Halland har fått två nya naturreservat efter beslut från Länsstyrelsen. Båda reservaten består av orörd vacker bokskog men också lövsumpskog.

Det ena skogsområdet som ska bevaras har fått namnet Sjöred ligger i Falkenberg och ligger söder om Mossjön.

Det andra finns i Halmstad kommun och har fått namnet Bohult och är belägen i sluttningen ovanför Övrabökesjön.