Halland

Arbetsplatser farliga för unga

3:01 min

Arbetsmiljöverket har under sommaren gjort inspektioner på 19 arbetsplatser i Halland där unga arbetar. På 12 av dem har det hittats brister som måste åtgärdas. Flera saknar till exempel introduktion till farliga maskiner.

: – Jag tycker inte man ska behöva riskera sin hälsa när man går till arbetet och framförallt tycker jag att det är viktigt att när det kommer en ung person till en arbetsplats att den får ett bra intryck.

I Halland har mer än 60 procent av de besökta ungdomsarbetsplatserna fått anmärkningar. Det innebär att problemet är något större här än i övriga landet. Det rör sig främst om restauranger, butiker och hotell. Bristerna handlar ofta om att arbetsplatsen saknar rutiner för att introducera minderåriga eller unga arbetstagare. Till exempel har sommarjobbare inte fått information om hur det ska undvika farliga kemiska ämnen eller hantera verktyg och maskiner på ett säkert sätt.

– Det man kan se är att unga utsätts för en större risk på arbetsmarknaden i dag, det finns någon form av syn att unga är förbrukvaror. Här ser vi också ett klart och tydligt tecken att man lägger inte lika mycket vikt på att lära upp unga när det kommer till säkerhet.

Petter Gustafsson menar att den höga ungdomsarbetslösheten gör att unga inte vågar säga ifrån när deväl fått ett jobb.

– När du som 16-åring hittat ett jobb är det första du gör inte att ifrågasätta. För du är glad att du har ett jobb.

Under sommaren har totalt 660 arbetsolyckor anmälts i landet och arbetsmiljöinspektören Inger Högstedt menar att det kan få mycket allvarliga konsekvenser.

 – Man kan förolyckas. Varje sommar har vi olyckor med avklippta fingrar eller att man fastnat i maskiner eller skadat sig. För när man är ung har man ingen erfarenhet, man vill vara duktig, Man vill göra ett bra jobb och kanske inte törs fråga om saker.