Halmstad

Bullermatta över Fyllebro

1:40 min

I över tio år har de som bor i Fyllebro i Halmstad fått stå ut med trafikbuller från E6:an och Laholmsvägen. Trots flera skrivelser till kommunen och Trafikverket får de inget bullerskydd. De tycker dessutom att bullret från vägen bara blir värre och värre.

– Det är allra värst vid sjutiden på morgnarna och vid fyratiden på eftermiddagarna när alla ska hem från jobben. Plus all tung trafik. Det är så huset skakar, säger Stina Bengtsson som bor mellan motorvägen och Laholmsvägen.

Trafikverket har räknat på hur höga bullernivåerna är men kommit fram till att de inte är tillräckligt höga för att det skulle vara samhällsekonomiskt motiverat att sätta upp bullerskydd.

– Jag tycker att vägbullret är ytterst störande. När man är ute i trädgården går det inte att föra ett normalt samtal. Det gör att man blir trött och lite psykiskt utmattad om man säger så.

Några bullermätningar har de inte gjort. Trafikverkets beräkningar är mycket grova och baseras på några man gjort 2006 och 2009. Sedan har Trafikverket lagt på och räknat på att bullret har ökat för varje år. Men Stina Bengtsson menar att det ökar mycket mer än det Trafikverket kommit fram till.

– Jag tänker att bullret är mätt på en formel som är rent matematisk och som inte har med verkligheten att göra, säger Stina Bengtsson.

Men Katrin Nielsen som har hand om bullerfrågor på Trafikverket säger att bullerberäkningarna är aktuella.

– Vi har gjort en beräkning som nyligen är gjord och baseras på nya trafiksiffror.

– Vi hanterar ett antal tusen ärenden varje år. Man kan inte rent fysiskt åka runt och mäta överallt. Sen är det också så att en mätning blir väldigt osäker eftersom man måste pricka in exakt väderlek och vindförhållanden.

Inomhusmiljön har Trafikverket hjälpt till att förbättra. Men när det handlar om utomhusmiljön så finns det idag inget att göra.

– Mer åtgärder än fasadåtgärder finns i dagsläget inte i något åtgärdsprogram. Det är ett framtida mål att vi ska åtgärda även utomhusnivån, men där är vi inte framme riktigt ännu, säger Katrin Nielsen på Trafikverket.

Ärendet ligger nu hos kommunen som måste ta ett beslut om man ska fortsätta driva ärendet mot Trafikverket.