Halland

Nya mål för vården i länet

Från nästa år ska det bli lättare att nå Barnavårdscentralens sjuksköterska på telefon. Det är ett av de mål för vården i länet som klubbades av regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse i dag.

Samtliga nyblivna föräldrar ska också få hembesök av BVC.

Ett annat mål är att vårdenheten skall rapportera vilka patienter man har som är äldre än 75 år där det finns risk för fall, undernäring och trycksår.

Följs inte de antagna målen blir det avdrag på ersättningen till vårdenheten.