Halland

Vårdbehoven i länet kartläggs

I Kungsbacka behövs en särskild satsning på den psykiska hälsan hos flickor och kvinnor och konsumtionen av lugnande medel och sömnmedel är för hög. Det visar en nu inledd kartläggning av vad invånarna i länets olika kommuner har för speciella vårdbehov.

Hittills har vårdbehoven i Kungsbacka och Falkenberg analyserats.

I Falkenberg visade det sig att andelen invånare med sunda levnadsvanor behöver öka - och övervikten i alla grupper, särskilt hos barn och unga, behöver minskas.

De faktorer som studeras i kartläggningen är befolkningsutvecklingen, de socio-ekonomiska levnadsförhållandena, hälsan och den faktiska vårdkonsumtionen.